Vi startar återförsäljarnätverk

Vi är i ett skede där tillväxten är hög, och efterfrågan på våra tjänster är stor. För att vi ska kunna möta denna efterfrågan så tar vi nu hjälp av flera professionella säljbyråer. Dessa byråer kommer att möta våra nya kunder i kanaler såsom telemarketing och fältförsäljning.

De få byråer vi anlitar ställer vi också höga krav på då utmaningarna med externa samarbeten är flera. Det vi anser som avgörande med ett bra partnerskap är att båda parter delar ett gemensamt mål; långsiktighet med kundnöjdhet i fokus.

De första avtalen med återförsäljare är skrivna, dock står Telotekets dörrar alltid öppna för bra samarbeten med seriösa partners. Vi kan stolt säga att vi har marknadens smidigaste upplägg för återförsäljare.