Roaming-avgifterna i EU ändras

Idag ändras direktiven kring roaming-avgifterna för resenärer inom EU.

Tidigare har användning av mobilabonnemang utanför Sverige inneburit extra kostnader på grund av roaming-avgifter. Dessa kostnader tillkommer då den teleoperatör kunden har hemma i Sverige hyr in sig på en annan teloperatörs nät i det land kunden reser till. Framöver skall mobilabonnenter kunna använda sina abonnemang i andra EU-länder till samma kostnad som hemma. Vad du som kund kommer att betala för samtal, SMS och surf beror alltså på vilket abonnemang du använder dig av idag.

Det finns inga begränsningar för hur många samtal och SMS som kan göras. Dessa behåller samma även taxa som mobilabonnenten har hemma i Sverige. Vad gäller surf kan däremot särskilda villkor förekomma. Vilka regler och begränsningar som gäller för surf utomlands till inrikestaxa (inom EU) beror på abonnemanget och om din operatör tillämpat en särskild policy för detta med eventuellt tak för användning av surfen. Det kommer även vara tillåtet för operatörerna att göra kontroller, inom rimliga gränser, så att reglerna om normal förbrukning följs.

Med normal förbrukning menas att det abonnemang som används under resan, huvudsakligen brukas i Sverige. Att använda ett svenskt abonnemang permanent utomlands kan därför innebära extra avgifter från din operatör. Så länge abonnenter använder sitt abonnemang mer i Sverige än utomlands, bör inte extra avgifter tillkomma.

Är du osäker på vad som gäller för just dig? Kontakta din operatör!