Support för Mobiltelefoni

Klicka på det ni behöver hjälp med

Inställningar för MMS och Surf - iPhone

Följ nedan instruktioner:

 1. Starta om enheten
 2. Gå till Inställningar
 3. Mobilnät
 4. Alternativ för mobildata
 5. Mobilt datanätverk

Fyll endast i nedan fält:

Internet
APN: sp.tele2.se

MMS
APN: sp.tele2.se
MMSC: http://mmsc.tele2.se
MMS-proxy: 130.244.202.30:8080

Internetdelning
APN: sp.tele2.se

Om surf/MMS fortfarande inte fungerar behöver ni kontakta kundservice.

Inställningar för MMS och Surf - Android

Följ nedan instruktioner:

 1. Starta om enheten
 2. Gå till Inställningar
 3. Trådlöst och nätverk
 4. Mobila nätverk
 5. Åtkomstpunktsnamn
 6. Klicka på Plus-ikonen för att lägga till ett nytt APN.

Fyll i följande inställningar endast:
APN: sp.tele2.se
MMSC: http://mmsc.tele2.se
MMS-proxy: 130.244.202.30
MMS-port: 8080

Klicka på ikonen med tre punkter i högra hörnet och spara APN.
Klicka så att den "gröna punkten" ligger i den APN ni precis skapat.

Om surf/MMS fortfarande inte fungerar behöver ni kontakta kundservice.

PIN- och PUK

Information om PIN- och PUK-kod

Ni hittar er PIN- och PUK-kod på det brev ni fick ut med ert SIM-kort. Har glömt er PIN-kod eller slagit fel tre gånger behöver ni använda er PUK-kod för att återställa PIN-koden.

PUK-koden hittar ni på samma brev. Har ni inte kvar brevet behöver ni kontakta kundservice för att få ut er PUK-kod. Det är viktigt att firmatecknaren ringer in om ni inte har fullmakt.