Support för Mobilt Bredband

Klicka på det ni behöver hjälp med

Inställningar för surf

Instruktioner och inställningar för Mobilt Bredband:

Endast en inställning krävs för att kunna använda surf i ert mobila bredband hos Teloteket.

Har ni en surfplatta nås denna via:

  1. Inställningar
  2. Trådlösa nätverk / Mobilnät
  3. Mobilt datanätverk / Alternativ för mobildata
  4. Åtkomstpunktsnamn / Mobilt datanätverk
  5. Ändra inställningen "APN" till sp.tele2.se

Har ni en mobil bredbandssticka ifrån Teloteket behöver ni kontakta Telotekets Kundservice för att få instruktioner.

PIN- och PUK

Information om PIN- och PUK-kod:

Ni hittar er PIN- och PUK-kod på det brev ni fick ut med ert SIM-kort. Har glömt er PIN-kod eller slagit fel tre gånger behöver ni använda er PUK-kod för att återställa PIN-koden.

PUK-koden hittar ni på samma brev. Har ni inte kvar brevet behöver ni kontakta kundservice för att få ut er PUK-kod. Det är viktigt att firmatecknaren ringer in om ni inte har fullmakt.